Audio ja meedia

Meediumiotsing

Uuendatud 7/23/2018

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Otsingufunktsioon sirvib USB, disc ja kõvaketast.

Meediumiotsingut on võimalik kasutada allikate Disc, USB ja HDD tavavaates.

Allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige Media search.

Otsingu funktsioon

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök

Otsing valikuratta abil.

Märkide loend.
Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).

Sisestage otsingusõnad valikuratta abil.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.

Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks või tulemuste loendisse siirdumiseks keerake nuppu TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendis (2) olevale valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.

Seejärel sisestage järgmine täht jne.

Kui olete otsingusõnaga rahul, valige Search.

Toimub otsing. Tulemused kuvatakse ja rühmitatakse järgmiselt: esitaja, album, helirada, žanr, aasta, autor.

Valige TUNE abil kategooria ja vajutage OK/MENU.

Meediumi valimiseks keerake nuppu TUNE, taasesituse alustamiseks vajutage nuppu OK/MENU.

123/ABC

Valige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.

MORE

Valige erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.

Search

Tehke meediumiotsing.

{ | }

Lülitub valikurattalt väljale Keyword:. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Valikurattale naasmiseks vajutage OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab väljal Keyword: muudatusi teha.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidegaIga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest. nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.


Kas sellest oli abi?