Tutvuge oma juhendiga

V60
2018

Raadio

14 Tulemused

Raadiojaamade loend

Raadio loob automaatselt loendi tugeva signaali jaamadest. Funktsioon võimaldab vaevata raadiojaamu otsida, kui sõidad uude piirkonda, kus levivad jaamad ja nende sagedused ei ole sulle teada.

Liiklusinfo (TP)

See funktsioon võimaldab liiklusteadete edastamise seadistatud raadiojaama RDS võrgus.

Raadiojaama otsing

Raadio häälestamise saab lülitada automaatseks või manuaalseks.

video

Raadio

Võimalik on AM-* .

Raadiotekst

Mõned RDS jaamad edastavad teavet programmi sisu, esitaja jne. kohta. See teave kuvatakse näidikuploki ekraanile. Raadio tekstifunktsiooni toetab FM ja DAB* raadio.

Digitaalraadio DAB*

DAB (Digital Audio Broadcasting) on raadio digitaalne raadioringhäälingusüsteem. Auto toetab süsteeme DAB,DAB ja DMB

Automaatne raadiojaama otsing

Seade koostab automaatselt raadiojaamade loendi, mida kasutatakse raadiojaamade automaatotsingu jaoks.

Hääletugevuse automaatne muutmine funktsioonide (RDS) katkestamiseks

Katkestavaid RDS funktsioone, nt häire või liiklusteave TP, kuuldakse iga konkreetse programmitüübi jaoks valitud helitugevusel. Kui helitugevust reguleeritakse programmikatkestuse ajal, salvestatakse uus tase kuni järgmise programmikatkestuseni.

Raadioandmesüsteemi funktsioonid (RDS)

RDS funktsiooniga toimub raadio automaatne lülitumine tugevama saatja sagedusele. RDS funktsioon võimaldab võtta vastu nt. liiklusinfot (TP) ja otsida kindlaid programmitüüpe (PTY).

Õnnetuse ja katastroofihoiatused

Raadiofunktsiooni kasutatakse erinevate õnnetuste ja katastroofide eest hoiatamiseks. Teate ALARM! edastamisel kuvatakse ekraanil alarmiteade. Alarmi saab ajutiselt katkestada, kuid mitte välja lülitada.

Kaugjuhtimine*

Kaugjuhtimispulti saab kasutada kõigi heli- ja meediumisüsteemide funktsioonide jaoks. Kaugjuhtimispuldi nupud toimivad sarnaselt keskkonsooli ja rooliklahvistiku nuppudega.

Automaatne raadiosageduse uuendus (AF)

Funktsioon valib määratud raadiojaamale automaatselt parima sageduse. Selle funktsiooni saab aktiveerida FM-raadio jaoks.

Raadiojaamade salvestamine mälupesadesse

Sagedamini kuulatavad raadiojaamad salvestatakse mälupesadesse, mis võimaldab otselülituse nendele jaamadele.