Telefoniraamat

Telefonimärkmik - kontaktide otsimine

Uuendatud 7/23/2018

Kontaktandmete otsimine telefoniraamatust.

P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok

Otsing valikuratta abil.

Märkide loend
Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit)
Telefoniraamat

Telefoni tavavaates kontakti otsimiseks vajutage OK/MENU ja valige Contacts.

Valige nupuga TUNE vajalik täht ja vajutage OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.

Seejärel sisestage järgmine täht. Otsingutulemus kuvatakse telefoniraamatus (3).

Sisestusrežiimi muutmiseks numbritele ja erimärkidele, või siis telefoniraamatusse siirdumiseks, keera TUNE ühele valikutest (vt selgitust allolevas tabelis) sisestusrežiimi muutmise loendis (2), ning vajuta OK/MENU.

123/ABC

Vali tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.

MORE

Vali erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.

=>

Avab telefoniraamatu (3). Keera TUNE, et kontakt valida, ja vajuta OK/MENU, et vaadata salvestatud numbreid ja muud teavet.

First name/Last name

Muudab telefoniraamatu sortimisjärjekorda.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidegaIga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest. nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoia all vastavat numbriklahvi.


Kas sellest oli abi?