Tutvuge oma juhendiga

V60
2018

Alarm

6 Tulemused

Alarm*

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Alar* - automaatne valve alla lülitumine

Kui unustate sõiduki valve alla lülitada, teeb seda automaatne valve alla lülitamise funktsioon.

Vähendatud alarmitase*

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.

Alarm* - kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.

Alarmisignaalid*

Alarmi käivitumisel kõlab helisignaal ja kõik suunatuled hakkavad vilkuma.