Tutvuge oma juhendiga

V60
2019 Early

Sätted

22 Tulemused

Kasutajaandmete lähtestamine auto omaniku vahetusel

Omaniku muutumisel tuleb kasutajaandmed ja süsteemi seaded lülitada tehasesätetele.

Muud sätted keskekraani ülavaatel

Saate muuta sätteid ja auto mitme funktsiooni teavet keskekraani abil.

Sätete lähtestamine keskekraanil

Kõikide keskekraani sätete menüüs määratud sätete vaikeväärtused on võimalik lähtestada.

Keskekraani sätete tabel

Keskekraani seadistusmenüüs on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Kontekstipõhise seadistuse avamine keskekraanil

Kontekstipõhist seadistust saab kasutada auto enamike põhirakenduse jaoks nii, et saate muuta seadeid otse keskekraani ülakuval.

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.

Süsteemiheli väljalülitamine ja helitaseme muutmine keskekraanil

Keskekraani saab kasutada süsteemi helitugevuse muutmiseks või selle välja lülitamiseks.

Süsteemikeele muutmine

Keelesätted on määratud keskekraani menüüs Seaded.

Keskekraani kujunduse muutmine

Keskekraani kuva välimust saab muuta teema valimisega.

Teekonna andmete kuvamine juhi ekraanil

Pardaarvuti salvestatud ning arvutatud väärtusi on võimalik juhiekraanil kuvada.

Teekonna statistika sätted

Teekonna statistika sätete lähtestamine või reguleerimine.

Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani kuvamisvalikud saab määrata juhi ekraani rakendusmenüü ja keskekraani sätete menüü abil.

Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Esiklaasinäidiku sätted*

Reguleerige tuuleklaasil kuvatava esiklaasinäidiku sätteid.

Kasutustingimused ja andmete jagamine

Esimene kord, kui teatud teenuseid ja rakendusi käivitatakse, võib ilmuda hüpikaken pealkirjadega Tingimused ja Andmete ühiskasutus.

Andmete jagamise aktiveerimine ja inaktiveerimine

Andmete jagamise teenused ja rakendused tuleb määrata keskekraani seadete menüüs.

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Punase võtme sätted*

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab määrata üksuse Red Key sätted. Teatud juhiabifunktsioonid on alati aktiivsed.

Luku märguannete säte

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.

Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Automaatse seisupiduri aktiveerimise seade

Valige, kas seisupidur aktiveerub automaatselt auto väljalülitamisel.

Kõrguse reguleerimise sätted*

Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta.