City Safety

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

Uuendatud 7/9/2020

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

Kui kokkupõrget ei saa üksnes pidurdamisega ära hoida, aitab City Safety roolimisabi juhil sõidukist/takistusest eemale roolida.

P5-1717-CitySafety Undanmanöver
Teie auto roolib eemale
Aeglaselt liikuvad / paigalseisvad sõidukid või takistused.

City Safety võimendab rooli keeramist, mis juhtub ainult siis, kui juht on alustanud vältimismanöövrit ning sellisel juhul ainult siis, kui juht ei keera rooli kokkupõrke vältimiseks piisavalt.

Koos roolimise võimendamisega kasutatakse roolimise tõhustamiseks ka pidurisüsteemi. Funktsioon aitab pärast takistusest möödumist auto jälle sirgeks saada.

City Safety roolimisabi suudab tuvastada järgmisi.

  • Sõidukid
  • Jalgratturid
  • Jalakäijad
  • Suured loomad

Hoiatus

  • Süsteemi City Safety võime prognoosida teatud olukordi on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • City Safety ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

City Safety roolimisabi ei saa deaktiveerida, see on alati aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?