Tutvuge oma juhendiga

V60
2019 Early

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

10 Tulemused

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi ülesanne on aidata juhil vähendada auto soovimatut sõidurajalt väljumise ohtu ja/või kokkupõrkeohtu teise sõiduki või takistusega, roolides auto selle sõidurajale tagasi ja/või keerates kõrvale.

Juhtimisabi aktiveerimine/deaktiveerimine kokkupõrkeohu korral

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhil vähendada kogemata teelt väljasõidu ohtu, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Juhtimisabi tase teelt väljasõitmise ohu korral

Funktsioonil on kaks sekkumise aktiveerimistaset.

Funktsiooni „Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral” aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Funktsiooni Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhti, kes ei pane tähele, et auto kaldub vastassuunavööndisse.

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Roolimisabi piirangud vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt: