Välisvalgustus

Aktiivsed kurvituled*

Uuendatud 1/21/2020

Aktiivsed kurvituled*

Aktiivsed kurvituled on mõeldud kurvides ja ristmikel lisavalgustuse pakkumiseks. LEDLED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)-esituledega autol* võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled.

P5-1507-Active Bending Light, headlamp pattern

Tulede valgusvihu välja- (vasak) ja sisselülitatud (parem) funktsiooniga.

Aktiivsed kurvituled järgivad rooli keeramist ja pakuvad täiendavat valgustust kurvides ja ristmikel, mis tagab juhile parema nähtavuse.

Funktsioon aktiveeritakse automaatselt auto käivitamisel. Funktsiooni tõrke korral süttib näidikupaneelil tähis ning samal ajal kuvatakse juhi ekraanil selgitav tekst.

Funktsioon on aktiivne ainult hämaras või pimedas ja ainult siis, kui auto liigub ja lähituled on sisse lülitatud.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Funktsioon aktiveeritakse tehases, kuid selle saab keskekraani funktsioonivaatel välja ja uuesti sisse lülitada.

P5-1507 ICON_CAR_FUNCTIONS_ACTIVE_BENDING_LIGHTS

Vajutage nuppu Aktiivsed kurvituled.


Kas sellest oli abi?