Välisvalgustus

Kaugtule kasutamine

Uuendatud 11/10/2020

Kaugtule kasutamine

Kaugtuld juhitakse vasakpoolse roolikangiga. Kaugtuli on auto tugevaim tuli ja seda tuleb kasutada pimedas parema nähtavuse tagamiseks, kui see ei pimesta teisi liiklejaid.

All-19w17 Stalk with turning ring, high beam toggling

Pööratava rõngaga roolikang.

Kaugtulede vilgutamine

Tõmmake roolikangi õrnalt tagasi kaugtulede vilgutamisasendisse. Kaugtuled süttivad niikauaks, kuni roolikang lastakse lahti.

Kaugtuled

Kaugtulesid on võimalik sisse lülitada, roolikangi pöördnupp on asendis

Sisselülitatud lähitulede korral.

või . Kaugtulede sisselülitamiseks lükake roolikangi armatuurlaua suunas.
Välja lülitamiseks tõmmake roolikangi tagasi.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib juhi ekraanil sümbol .


Kas sellest oli abi?