Esiklaasinäidik

Esiklaasinäidiku sätted*

Uuendatud 5/18/2020

Esiklaasinäidiku sätted*

Reguleerige tuuleklaasil kuvatava esiklaasinäidiku sätteid.

Sätted saab määrata, kui auto on käivitatud ja tuuleklaasil kuvatakse projitseeritud kujutis.

Kuvamisvalikute määramine

Valige esiklaasinäidikul kuvatavad funktsioonid.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvadSõiduabi näidiku valikud.

Valige üks või mitu funktsiooni:

  • Kuva navigatsioon
  • Kuva Road Sign Information
  • Kuva juhiabi
  • Kuva telefon

Seadistus salvestatakse isikliku sättena juhi profiili.

Heleduse ja vertikaalasendi muutmine

P5-1507-Head Up Display, adjusting brightness and vertical position

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Sõiduabi näid. reguleerimised.

Juhi vaateväljas kuvatava pildi heleduse ja vertikaalasendi muutmiseks kasutage rooli parempoolset klahvistikku.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
Heleduse vähendamine
Heleduse suurendamine
Asendi tõstmine
Asendi langetamine
Kinnitus

Graafika heledust muudetakse automaatselt vastavalt taustvalgusele. Heledust mõjutavad ka auto teiste ekraanide heleduse reguleerimine.

Elektrilise* esiistme kõrguse asendit saab säilitada mälufunktsioonis, kasutades klahvistikku juhiukses.

Kalibreerige horisontaalset asendit

Esiklaasi näidiku horisontaalne asend võib vajada kalibreerimist pärast tuuleklaasi või näidiku asendamist. Kalibreerimine tähendab, et kuvatavat pilti pööratakse päri- või vastupäeva.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarJuhi infoekraanSõiduabi näidiku valikudSõiduabi näidiku kalibreerimine.

Kalibreerige pildi horisontaalset asendit rooli parempoolse klahvistikuga.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
Pööra vastupäeva
Pööra päripäeva
Kinnitus

Kas sellest oli abi?