Keskekraan

Keskekraani klaviatuur

Uuendatud 5/18/2020

Keskekraani klaviatuur

Keskekraani klaviatuur võimaldab teha sisestusi klahvide abil. Samuti saate ekraanil tähti ja tähemärke "joonistada".

Klaviatuuri saab kasutada tähemärkide, tähtede ja numbrite sisestamiseks, et kirjutada autos nt tekstsõnumeid, sisestada paroole või teha otsinguid digitaalses kasutusjuhendis.

Klaviatuur kuvatakse ainult siis, kui ekraanil saab sissekandeid teha.

P5-1717-ALL-Keypad layout

Kujutisel on näidatud teatud klaviatuuril näha olevate nuppude ülevaade. Klaviatuur oleneb keelesätetest ja sellest, milleks klaviatuuri kasutatakse.

Soovitatud sõnade või tärkide rida

Kehtib Aasia keeltele.

. Pakutavad sõnad muutuvad tähtede sisestamisel. Sirvige pakutavaid sõnu parema ja vasaku nooleklahviga. Pakutava sõna valimiseks puudutage seda. Pange tähele, et kõik keeled ei toeta antud funktsiooni. Kui funktsioon pole saadaval, rida klaviatuuril ei näidata.
Klaviatuuril olevad tähemärgid olenevad valitud keelest (vt punkti 7). Tähemärgi sisestamiseks puudutage seda.
Nupu funktsioon oleneb klahvistiku kasutamiskontekstist – sellega sisestatakse @ märk (e-posti aadressi sisestamisel) luuakse uus rida (tavalise tekstisisestuse korral).
Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
Kasutatakse suurtähtede sisestamiseks. Vajutage veel kord, et sisestada esisuurtäht ja jätkata väiketähtedega kirjutamist. Järjekordne vajutus muudab kõik tähed suurtähtedeks. Järgmine vajutus taastab väiketähtedega kirjutamisrežiimi. Selles režiimis sisestatakse punktile, hüüumärgile või küsimärgile järgnev täht suurtähena. Tekstivälja esimene täht on samuti suurtäht. Nime- või aadressivälja iga sõna algab automaatselt suurtähega. Paroolivälja, veebiaadressi- või e-posti aadressivälja kõik tähed sisestatakse automaatselt väiketähtedena, v.a juhul, kui nupuvajutusega teisiti ei sätestata.
Numbrite sisestamine. Kuvatakse numbriklaviatuur (2). Vajutage valikut , mis kuvatakse numbrirežiimis valiku asemel, et naasta tähtede sisestamisele, või valikut , et avada erimärkide klaviatuur.
Muudab tekstisisestuse keelt, nt EN. Kasutatavad tähemärgid ja pakutavad sõnad (1) olenevad valitud keelest. Klaviatuuri keelte vahetamiseks tuleb esmalt menüüs Sätted keeled seadistada.
Tühik.
Kustutab sisestatud teksti. Lühike vajutus kustutab korraga ühe tähemärgi. Tärkide kiireks kustutamiseks hoidke nuppu all.
Muudab klaviatuurirežiimi, et kirjutada käsitsi.

Sisestatud teksti kinnitamiseks vajutage klahvistiku kohal kinnitusnuppu (pole kujutisel näha). Nuppude välimus oleneb sisust.

Tähe või tähemärgi valikud

P5-1507-Keypad special characters

Tähtede või tähemärkide variatsioone, nt é või è saab sisestada, vajutades pikalt tähte või tähemärki. Seejärel avaneb väli, kus kuvatakse tähtede või tähemärkide võimalikud variandid. Valige soovitud versioon. Kui ühtegi varianti ei valita, sisestatakse algne täht/tähemärk.


Kas sellest oli abi?