Sümbolid ja teated

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 5/18/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACCAdaptive Cruise Control) seotud eri sümboleid ja teateid.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large

Sümbol on VALGE

Auto säilitab salvestatud kiirust.

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Pole saadaval

Sümbol on HALL

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Vajab hooldust

Sümbol on HALL

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1946-Owners manual symbol

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?