Sümbolid ja teated

Parkimisabi sümbolid ja teated

Uuendatud 5/18/2020

Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid (PASPark Assist System) saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Tagurdusandurid on deaktiveeritud, seega takistuste/esemete ilmnemisel helisignaale ei kosta.

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?