Puhastiharjad ja pesuvedelik

Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Uuendatud 5/18/2020

Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi ja tagaklaasi veest. Koos pesuvedelikuga puhastavad need aknad ja aitavad tagada nähtavuse sõidu ajal. Tuuleklaasi- ja tagaaknapuhasteid saab vahetada.

P5-1717-XC60+XC60 Hybrid-Change wiperblades windscreen

Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta.

Seadke puhastihari vastava nurga all eemaldusasendisse, kuni kuulete klõpsatust.

Vajutage ja hoidke all lukustusnuppu, mis asub puhastiharja koostul.

Samal ajal tõmmake harja puhasti suhtes paralleelselt otse välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni lukustusnupp rakendub.

Suunake puhastit hoidiku suunas, kuni kuulete klõpsu. Seejärel pole puhasti enam eemaldamise asendis ja seda saab liigutada.

Kontrollige, kas puhastihari on kindlalt paigas.

Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Klaasipuhasteid on eri pikkusega

P5-1507-Wiper blades diffrent length

Märkus

Klaasipuhastiharja asendamisel arvestage, et need on erinevate pikkustega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.


Kas sellest oli abi?