Reisiplaan ja marsruut

Ümbersõidu valimine navigatsioonisüsteemist*

Uuendatud 5/18/2020

Ümbersõidu valimine navigatsioonisüsteemist*

Kui juht soovib marsruudi lähimat lõiku vältida näiteks teesulu tõttu, saab valida ümbersõidu.

Laiendate vasakul küljel tööriistade välja, kasutades allanoolt ja seejärel kolme punkti.

P5-1717-Navigation, detour symbol

Puudutage sümbolit Ümbersõit, et kuvada alternatiivne teekond koos teabega pikima/lühima marsruudi kohta ning ka arvutatud sõiduaeg. Tavaliselt pakutakse lühikest ümbersõitu, mis ühineb kiiresti põhimarsruudiga.

Kui soovitus sobib: Puudutage ümbersõidu teabega märki. Marsruut kinnitatakse ka siis, kui sõidate mööda soovitatud teed. Pärast ettepanekuga nõustumist jätkatakse juhendamisega - marsruudiks on valitud ümbersõit. Kui soovitust ei nõustuta, jätkake sõitu algsel teel.

Funktsiooni Ümbersõit alternatiiv on algsest marsruudist lahkneda - süsteem uuendab seejärel automaatselt marsruuti ja jätkab sihtkohani juhendamist kõige sobivamat teed pidi.

Peale selle on võimalik sõitmise ajal kuvada alternatiivset teed.


Kas sellest oli abi?