Alarm

Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Alarm aktiveeritakse auto lukustamisel ning desaktiveeritakse auto lukust avamisel. Samuti on võimalik alarm ilma töötava võtmeta desaktiveerida.

Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine

Alarm aktiveeritakse auto lukustamisel ning desaktiveeritakse auto lukust avamisel.

Alarmi deaktiveerimine ilma töötava kaugjuhtimispuldita

Autot on võimalik lukust avada ning alarmi maha võtta ka siis kui kaugjuhtimispult ei tööta näiteks kui selle patareid on tühjenenud.

Ava juhiuks eemaldatava metallvõtmega.

Alarm hakkab tööle.

P5-2017-Backup start place in tunnel console

Tagavaralugemisseade asub topsihoidikus.

Asetage kaugjuhtimispult tunnelkonsooli panipaigas olevasse topsihoidikusse võtme tähisele.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske sellest lahti.

Alarm on desaktiveeritud.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu või keerake auto süüde asendisse I (keerake käivitusnuppu päripäeva ja vabastage).


Kas sellest oli abi?