Sümbolid ja teated

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Uuendatud 11/9/2020

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Heitkoguste kontrollimise süsteem jälgib pidevalt AdBlue taset, kvaliteeti ja kogust. Kui midagi on valesti, kuvatakse juhiekraanil teade.

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display yellow

Juhi ekraanil süttib oranž tähis, kui probleemi kõrvaldamiseks on vajalik AdBlue.

AdBlue süsteem annab hoiatuse erinevates etappides

Kui AdBlue tase hakkab vähenema või kui on vajalik hooldus, siis annab süsteem erinevates etappides hoiatuse. Koos oranži tähisega süttib teine tähis, vaata allolevat tabelit.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

AdBlue tase madal

AdBlue tase on madal ja paaki tuleb täita.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBlue tase madal

Lisage AdBlued

AdBlue tase on väga madal ja paaki tuleb täita.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBlue tase madal

Lisage AdBlued

AdBlue tase on kriitiliselt madal ja paaki tuleb viivitamatult täita, et vältida takistusi auto käivitamisel.

Tähis jääb põlema seni, kuni on lisatud piisav AdBlue kogus.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBlue doseerimine

või

AdBlue kvaliteet

Vajalik AdBlue hooldus

Süsteem ei tööta korrapäraselt.

Pärast juhiekraanil näidatud vahemaa läbimist ei ole võimalik autot käivitada. Pöörduge auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tähis jääb põlema kuni hoolduse teostamiseni.

P5-2046-Adblue symbol red soul

Mootori käiv. keelatud

Lisage minimaalne AdBlue kogus

Auto käivitamine on takistatud seni, kuni AdBlue paak on täidetud.

Lisage AdBlued juhiekraanil märgitud koguses või võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-2046-Adblue symbol red soul

Mootori käiv. keelatud

Taaskäivitamiseks vajalik AdBlue süsteemi hooldus

Süsteem ei tööta nii nagu ette nähtud, võtke funktsiooni kontrollimiseks ühendust töökojagaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Autot ei saa käivitada enne hoolduse lõpuleviimist.

Märkus

  • Auto peab olema ühetasasel pinnal, et tasememõõdik saaks lisatud AdBlue koguse nõuetekohaselt registreerida.
  • Pärast AdBlue lisamist järgige auto käivitamisel tühja paaki ja diiselmootorit puudutavaid juhiseid.

Kas sellest oli abi?