Aku

Akudel olevad sümbolid

Uuendatud 11/9/2020

Akudel olevad sümbolid

Ka akul võib näha teavet ja hoiatussümboleid.

Kasutage kaitseprille.

Täpsemat teavet saab auto kasutusjuhendist.

Hoidke akut lastele kättesaamatult.

Aku sisaldab söövitavat hapet.

Vätige sädemeid ja lahtist tuld.

Plahvatusoht.

Tuleb anda jäätmete taaskasutusse.


Kas sellest oli abi?