Esiiste

Massaažisätted* esiistme jaoks

Uuendatud 11/9/2020

Massaažisätted* esiistme jaoks

Sätteid saab muuta istme küljel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

P5-1507-Multifunction front seat

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Massaaži seadistused

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätted:

  • Sees/Väljas: Valige Sees/Väljas, et massaažifunktsioon sisse/välja lülitada.
  • Programmid 1–5: Kasutada saab 5 eelnevalt seadistatud massaažiprogrammi. Valige kas Laine, Sõtk., Täiust-d, Nimmetugi või Õlg.
  • Pingelisus: valige Madal, Normaalne või Kõrge.
  • Kiirus: valige Aeglane, Normaalne või Kiire.

Massaaži taaskäivitamine

Massaažifunktsioon lülitatakse automaatselt välja 20 minuti pärast. Funktsiooni uuesti aktiveerimine toimub käsitsi.

Valitud massaažiprogrammi taaskäivitamiseks puudutage keskekraanil valikut Käivita.

Massaažiprogramm käivitub uuesti. Kui ühtki toimingut ei sooritata, jääb teade ülavaatesse.


Kas sellest oli abi?