Esiistme mälufunktsioon

Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendi salvestamine

Uuendatud 11/9/2020

Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendi salvestamine

Elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendit saab mälunuppudesse salvestada.

Salvestage elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* jaoks mälunuppudega kaks eri asendit. Nupud asuvad ühe või mõlema esiukse siseküljel*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
Sätete salvestamise nupp M.
Mälunupp.
Mälunupp.

Asendi salvestamine

Seadke iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik sobivasse asendisse.

Vajutage ja hoidke all nuppu M. Nupu valgusnäidik süttib.

Hoidke kolme sekundi jooksul all nuppu 1 või 2.

Kui asend on valitud mälunupuga salvestatud, kostab helisignaal ja nupu M märgutuli kustub.

Kui ühtki mälunuppu kolme sekundi jooksul ei vajutata, siis nupp M kustub ja salvestamist ei toimu.

Enne uue mälu seadistamist tuleb istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani asendit muuta.

Märkus

Salvestatud asendite toimimikseks tuleb kõik juhi profiilid seadistada Kaitse profiili olekus.


Kas sellest oli abi?