Tutvuge oma juhendiga

V60
2021 Late

Kohanduv kiirusehoidik

8 Tulemused

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv püsikiirusehoidja* ) saab aidata juhil hoida püsikiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated*

Kuvada saab mitmeid kohanduva püsikiirusehoidjaga* ) seotud sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiim*

Kohanduvat püsikiirusehoidjat* ) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda automaatselt või juhi kaasabil.

Automaatne pidurdamine püsikiirusehoidja funktsioonidega

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks. Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Püsikiirusehoidja funktsioonide salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Püsikiirusehoidja funktsioonide sihtväärtuse muutmine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

Ajaintervalli seadistamine eesoleva sõiduki suhtes

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist * ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.

Püsikiirusehoidja funktsiooni hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.