Start/stop-funktsioon

Start/Stop funktsioon

Uuendatud 11/9/2020

Start/Stop funktsioon

Funktsiooni start/stop kasutamisel lülitub mootor ajutiselt välja, kui auto peatub näiteks valgusfoori taga või liiklusummikus ning käivitub vajadusel uuesti.

Start/stop funktsioon vähendab kütusekulu, mis omakorda aitab kaasa keskkonnateadlikule sõidustiilile ja heitkoguste vähendamisele.

Mida start/stop funktsiooni kasutamisel meelest pidada

Funktsiooni start/stop töötamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.

Start/stop funktsioon ei ole aktiveeritud

Üks või mitu kriteeriumi võib tähendada, et mootor ei ole välja lülitatud/funktsioon ei ole aktiveeritud.

 • juht ei ole turvavööd kinnitanud
 • auto ei ole pärast liikuma hakkamist suutnud saavutada kiirust u. 10 km/h (6 miili tunnis) või funktsioon on aktiveeritud mitu korda järjest.
 • mootor ei ole saavutanud normaalset töötemperatuuri
 • keskkonnatemperatuur on madalam kui u. -5 °C (23 °F) või kõrgem kui u. 30 °C (86 °F)
 • tuuleklaasi elektrisoojendus aktiveeritakse
 • auto salongi sisekliima erineb määratud väärtustest
 • juht keerab intensiivselt rooli
 • tee on väga järsu kaldega
 • kapotikaas on avatud
 • ABS-süsteem on aktiveeritud
 • tugeval pidurdamisel (isegi ilma ABS-süsteemi sekkumiseta)
 • käivitusaku võimsus on langenud allapoole minimaalset lubatavat taset
 • mitu lühikese perioodi jooksul toimunud käivitust aktiveerisid starteri termokaitsme
 • heitgaasisüsteemi osakeste filter on ummistunud
 • haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.

Märkus

Tugevvoolu käivitamine võib põhjustada aku mahutavuse vähenemist alla lubatud taseme, mis piirab ajutiselt start/stop funktsiooni. Seejärel käivitub mootor automaatselt ilma, et juht jalga piduripedaalilt tõstaks.

Start/stop funktsioon ei ole desaktiveeritud

Üks või mitu kriteeriumi võib tähendada, et mootor ei ole sisse lülitatud/funktsioon ei ole desaktiveeritud.

Automaatkäigukastiga autod:

 • juht ei ole turvavööd kinnitanud
 • käik P on sees ja juhiuks on avatud.

Start/stop funktsioon on desaktiveeritud ilma piduripedaali vabastamiseta

Järgmistel juhtudel võib funktsiooni desaktiveerida ja mootori käivitada ilma, et juht piduripedaali vabastaks:

 • salongis olev niiskus muudab aknad uduseks
 • auto salongi sisekliima erineb määratud väärtustest
 • piduripedaali korduv vajutamine
 • kapotikaas on avatud
 • käivitusaku võimsus on langenud allapoole minimaalset lubatavat taset

Automaatkäigukastiga autod:

 • juhi turvavöö on lahti ja käigukang on asendis D või N
 • käigukang viiakse asendist D asendisse R või M
 • juhiuks on lahti ning käigukang on asendis D.

Hoiatus

Ärge avage kapotti, kui Start/Stop funktsioon on aktiivne. Enne kapoti avamist lülitage mootor tavapärasel viisil välja.


Kas sellest oli abi?