Start/stop-funktsioon

Start/stop funktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Start/stop funktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Start/stop funktsioon on auto käivitamise järel saadaval. Kui funktsioon on aktiveeritud, siis lülitub mootor ajutiselt välja. Mootor käivitub automaatselt, kui funktsioon on desaktiveeritud või kui auto seda vajab.

Start/stop funktsiooni aktiveerimine

Automaatkäigukastiga autod:

Vajutage piduripedaali ja hoidke see all.

Start/stop funktsioon aktiveeritakse ja mootor lülitatakse välja.

Märkus

  • Sõidurežiimis Comfort või Eco aktiveeritakse Start/Stop funktsioon enne auto täielikku seismajäämist.
  • Kui kohanduv püsikiiruse hoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, siis aktiveeritakse Start/Stop funktsioon mõni sekund enne seda, kui auto täielikult paigale jääb.

Märkus

Kõik auto tavapärased süsteemid, näiteks valgustus ja raadio, töötavad normaalselt ka siis, kui Start/Stop funktsioon on aktiveeritud.

Kuid mõne seadme funktsioon, näiteks kliimaseadme ventilaatori kiirus või kõlari helitugevus võib olla ajutiselt vähendatud.

Start/stop funktsiooni desaktiveerimine

Automaatkäigukastiga autod:

Vabastage piduripedaal või vajutage õrnalt gaasipedaali.

Start/stop funktsioon deaktiveeritakse ja mootor käivitub.

Märkus

Kui Start/Stop funktsioon on desaktiveeritud ja:

  • automaatpidurduse funktsioon, kui auto seisab paigal (Auto hold) on aktiveeritud, mootori käivitamine viibib kuni gaasipedaali surumiseni
  • kohanduv püsikiirusehoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, mootor käivitub gaasipedaali surumisel või rooli vasakpoolsel klahvistikul nupu vajutamisel
  • auto on suunaga ülesmäge, kallakul käivitamise abi (HSA

    Hill Start Assist

    ) aktiveerub, et hoida autot tagasi veeremast
  • auto on suunaga allamäge, vabastage kergelt piduripedaali. Mootor käivitub, kui kiirus veidi kasvab.

Keskekraanil tehtavad seadistused

Keskekraanil kuvatakse, kas funktsioon on saadaval või desaktiveeritud.

P5-1507-icon start stop

Märgutuli põleb: start/stop funktsioon on saadaval.

Märgutuli on kustunud: start/stop funktsioon on desaktiveeritud.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Juhi ekraani tahhomeeter näitab, kas start/stop funktsioon on saadaval, aktiveeritud või pole saadaval.

Tähis

Spetsifikatsioon

Valge – funktsioon on saadaval.

Roheline – funktsioon on aktiveeritud.

Hall – funktsioon ei ole saadaval.

Kui juhi ekraanil sümbolit ei kuvata, siis on funktsioon blokeeritud.


Kas sellest oli abi?