Kliimasüsteemi juhtsüsteem

Kliima juhtnupud

Uuendatud 11/9/2020

Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane
Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.
Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse* juhtnupud.
Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Varustuse tasemest olenevalt saab kliimakuva jagada mitmele vahekaardile. Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

Põhikliima

Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max, Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
KLS – kliimaseadme juhtnupud.
Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
Õhujaotuse juhtnupud.
Esiistmete ventilaatori juhtnupud.

Kahetsoonilise kliimaseadme korral jagatakse juhtseadiseid tagaistmega.

AUTO – kliima automaatne reguleerimine.

Tagaistme kliima juhtimine*

Kõiki tagaistme kliimafunktsioone saab reguleerida sakil Tagakliima.

P5-1617-S90/V90–Climate–Rear climate screen
Teise rea kliima – juhib tagaistme kliimafunktsioone. Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
Soojendusega tagaistme juhtnupud*.

Seisukliima*

Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud*

P5-1717–Climate–Rear climate controls
Soojendusega tagaistme juhtnupud*.
Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
Lukustamise / lukust avamise nupp kliimapaneelil.

Kui auto tunnelkonsooli tagaosas pole kliimapaneeli, aga soojendusega tagaistmed* on paigaldatud, siis saab funktsiooni juhtida tunnelkonsooli tagaosas olevate füüsiliste nuppudega.

Kliimapaneelil on ekraanilukk, et hoida ära ventilaatori kiiruse ja temperatuuri soovimatu muutmine. Kui ekraan on lukustatud, kuvatakse ainult istmete juhtnupud* ja lukust avamise nupp.

Pärast lukust avamist saab ventilaatori kiirust ja temperatuuri muuta kliimapaneelil, kus kuvatakse kõik valitud kliimaseaded. Pärast inaktiivsusperioodi lukustub ekraan automaatselt.


Kas sellest oli abi?