Kütteseade

Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja inaktiveerimine*

Uuendatud 11/9/2020

Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja inaktiveerimine*

Lisasoojendi aitab sõitmise ajal soojendada salongi ja mootorit.

Lisasoojendi automaatset käivitumist saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Täiendava soojenduse automaatse käivitamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Lisasoojendi.

Märkus

Volvo soovitab, et lühikeste vahemaade läbimisel oleks lisakütteseadme automaatne käivitamine välja lülitatud.


Kas sellest oli abi?