Kütteseade

Seisukütteseade*

Uuendatud 11/9/2020

Seisukütteseade*

Kui auto eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud, soojendab seisukütteseade enne sõitma hakkamist vastavalt vajadusele salongi.

Seisukütteseade on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Kui see sümbol juhiekraanil põleb, võib seisukütteseade olla aktiivne.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Seisukütteseade käivitub automaatselt, kui eelsoojenduse funktsioon* on aktiveeritud ja salongi on vaja soojendada.

Olenevalt teguritest, nt kütuse tase, aku laetuse tase, salongi temperatuur ja ümbritsev temperatuur, on kütteseadmel eri tööajad, aga mitte kunagi pikem kui 30 minutit.

Märkus

Kui peate seisukütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto kütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et käivitusaku oleks piisavalt laetud.

Oluline

Seisukütteseadme korduv kasutamine koos lühikeste sõitudega võib akut tühjendada ja raskendada käivitamist.

Kui kütteseadet kasutatakse regulaarselt, tuleb autoga sõita sama kaua, kui kütteseadet on kasutatud. Nii tagate, et aku laetakse sama koguse energiaga, mida seisukütteseade on tarbinud. Külmas kliimas või vanema aku korral võib aku laadimiseks olla vajalik pikem läbisõit.

Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Hoiatus

Kui tunnete kütuse lõhna, näete ebatavaliselt palju suitsu või kostab seisukütteseadmest tavatut müra, lülitage kütteseade välja ja eraldage võimaluse korral kaitse. Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.


Kas sellest oli abi?