Salongi kliimajuhtseadmed

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistme jaoks*

Uuendatud 11/10/2020

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistme jaoks*

Ventilaatorile saab tagaistme jaoks määrata mitu automaatselt reguleeritavat kiirust.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistmelt tagaistme jaoks

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Valige vahekaart Tagakliima.

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

Ventilaatori juhtnupud kliimakuva sakil Tagakliima.

Valige soovitud tase: 1-5.

Tagaistme ventilaatori taseme väljalülitamiseks valige Teise rea kliima.

Muutub ventilaatori kiirus ja valitud taseme nuppude märgutuled süttivad.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistmelt tagaistme jaoks

Juhtnuppudele juurdepääsu saamiseks vajutage lukust avamise nuppu tunnelkonsooli kliimapaneelil.

P5-1717–Climate–Rear climate controls fan

Tunnelkonsooli tagaosa kliimapaneelil olevad ventilaatori juhtnupud.

Valige soovitud tase: 1-5.

Muutub ventilaatori kiirus ja valitud taseme nuppude märgutuled süttivad.

Märkus

Tagaistme jaoks ei saa ventilaatoritaset määrata, kui esiistme ventilaatoritasemeks on määratud Off.

Mürataseme vähendamiseks on tagaistme jaoks mõeldud ventilaatoritase piiratud ja sõltub esiistme jaoks mõeldud ventilaatoritaseme režiimist.

Tagaistme ventilaatorit saab välja lülitada ainult keskekraani kliimavaatest.

Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.


Kas sellest oli abi?