Praktiline teave Volvo On Call kohta

Teenuse Volvo On Call* kasutamise alustamine

Uuendatud 5/16/2022

Teenuse Volvo On Call* kasutamise alustamine

Teenuse Volvo On Call kasutamise alustamiseks tuleb teha teatud ettevalmistused.

Rakendusega Volvo On Call tutvumine

Enne kui autole esindusse järgi lähete, soovitame tasuta Volvo Cars rakenduse alla laadida ja demorežiimis testida. Demo võimaldab teil tutvuda enamuse funktsioonidega ja saada teavet selle kohta, kuidas rakendust kasutatakse.

Teenuse Volvo On Call aktiveerimine

Auto vastuvõtmisel aktiveeritakse müügiesinduses teenuse Volvo On Call süsteem ja omanik saab teenuse Volvo On Call automaatselt genereeritud PIN-koodi. Seda PIN-koodi kasutatakse turvaeesmärkidel omaniku (või muu volitatud isiku, nt pereliikme) tuvastamiseks ning see toimib nagu auto võti.

Teenuse Volvo On Call tellimus

Selleks et funktsioonid toimiksid, peab autol olema aktiivne Volvo On Call tellimus.

Tellimus rakendub auto ostmisel, kui süsteem aktiveeritakse. Tellimusel on ajapiirang, mida saab pikendada; kasutatavus sõltub riigist. Muuhulgas saab tellimust pikendada Volvo On Call rakenduses. Veenduge, et kõigil on juurdepääs auto tehasetähisele (VIN).

Märkus

Automaatne kokkupõrketeavitus, nupp SOS ja maanteeabi nupu ON CALL kaudu toimivad ka ilma tellimuseta.

Volvo ID ja rakenduse Volvo On Call sidumine autoga

Volvo On Call -i kasutamiseks peab teil olema Volvo ID. Pärast Volvo ID loomist tuleb Volvo On Call rakendus autoga ühendada.

Märkus

Selleks, et kasutada rakenduse Volvo On Call teenuseid, peab autol olema kehtiv Volvo On Call tellimus ja rakendus peab olema autoga ühendatud.

Rakendusega Volvo On Call kasutatud auto ostmine

Kui ostsite kasutatud auto koos rakendusega Volvo On Call, peate teenuse toimimiseks kindlasti eelmise omaniku andmed kustutama ja sisestama enda andmed. Abi saamiseks külastage Volvo müügiesindust.


Kas sellest oli abi?