Lukustamine ja lukust avamine

kaugjuhtimispult-võti

Uuendatud 11/10/2020

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, tagaluugi ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

P5P6-20w17-Keys overview

Kaugjuhtimispult-võtiJoonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda., Care Key või võtmesilt (Key Tag)*.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on standardina võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start). Piisab, kui võti on salongi eesosas.

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga (Passive Entry)* autol võib võti olla auto käivitamiseks ükskõik kus auto sees. Autodele, millel on Passive Entry süsteem, saab lisavarustusena osta ka veidi väiksema, kergema ja nuppudeta võtmesildi (Key Tag).

Kaugjuhtimispult-võtmeidEi kehti teenusele Care Key. on võimalik isiklike eelistuste salvestamiseks erinevate juhiprofiilidega siduda.

Hoiatus

Kaugjuhtimispult-võti sisaldab nööpelementpatareid. Hoidke uued ja kasutatud akud laste käeulatusest väljas. Kui keegi patarei alla neelab, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kui tootel leidub kahjustusi, nt. patareikatet ei saa korralikult sulgeda, siis ei tohi toodet kasutada. Hoidke defektsed tooted laste käeulatusest väljas.

Puldi juhtnupud

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Kaugjuhtimispuldil on neli nuppu – üks vasakul ja kolm paremal.

  Lukustamine – nupu vajutamisel lukustatakse kõik uksed, tagaluuk ja kütusepaagi kork ning aktiveeritakse* alarm.
Kõigi akende ja panoraamkatuse* samaaegseks sulgemiseks hoidke nuppu all.
  Lukust avamine – nupu vajutamisel tehakse uksed, tagaluuk ja kütusekork lukust lahti ning lülitatakse välja alarm.
Pikem vajutus avab kõik aknad korraga. Üldist õhutusfunktsiooni saab kasutada näiteks auto kiiresti õhutamiseks kuuma ilmaga.
  Tagaluuk – avatakse üksnes tagaluugi lukk ja lülitatakse välja alarm. Elektriliselt juhitava tagaluugiga autol* avaneb automaatselt pärast nupu allhoidmist. Kui nuppu all hoida, sulgub ka tagaluuk – kostab hoiatussignaal.
  Häirefunktsioon – kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras. Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit all või vajutage seda 3 sekundi jooksul kaks korda. Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt kolme minuti möödumisel välja.

Hoiatus

Kui keegi jääb autosse, siis veenduge, et elektrilised aknad ja panoraamkatus* ei saaks voolu, selleks võtke kaugjuhtimispult autost lahkumisel alati kaasa.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult või võtmesilt desaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti desaktiveeritakse sundlukustuse funktsioon. Võti aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti.

Nuputa võti (Key Tag)*

Võtmesildi saab tellida lisavarustusena võtmeta lukustamise ja lukust avamise funktsiooniga autode jaoks. Võtmesilt toimib võtmeta käivitamisel ning lukustamisel ja lukust avamisel samamoodi nagu tavaline kaugjuhtimispult. Võti on veekindel kuni umbes 10 meetri (30 jala) sügavusel kuni 60 minutit. Sellel puudub eemaldatav puldivõti ja selle akut ei saa vahetada.

Care Key: piirangutega kaugjuhtimispult

Care Key võimaldab autoomanikul seada autole kiirusepiirangu. See piirang on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks siis, kui seda kellelegi laenatakse.

Sidetõrked

Elektromagnetväljad ja -kiirgus võivad kaugjuhtimispuldi võtmevaba käivitamise ning lukustamise ja lukust avamise* funktsioonide tööd häirida.

Märkus

Vältige kaugjuhtimispuldi hoidmist metallist esemete või elektrooniliste seadmete, näiteks mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või nende laadijate läheduses – eelistatavalt mitte lähemal kui 10-15 cm (4-6 tolli).

Kui töö on jätkuvalt häiritud, kasutage avamiseks kaugjuhtimispuldi võtit ja asetage alarmi väljalülitamiseks võti auto tagavaralugejasse topsihoidikus ja laske autol käivituda.

Märkus

Kui te hoiustate kaugjuhtimispulti topsihoidikus, veenduge, et topsihoidikus ei oleks teisi võtmeid, metallist esemeid või elektroonikaseadmeid (näiteks mobiiltelefone, tahvelarvutieid, sülearvuteid ega nende laadijaid). Kui topsihoidikus on mitu autovõtit, võivad tekkida häired.


Kas sellest oli abi?