Võtmevaba lukustamine ja lukust avamine

Võtmeta puutetundlikud pinnad*

Uuendatud 11/9/2020

Võtmeta puutetundlikud pinnad*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemi korral piisab, kui kannate kaugjuhtimispulti taskus või kotis. Auto lukustatakse või avatakse lukust ukse käepidemel oleva puutetundliku pinna abil.

Puutetundlikud pinnad

Ukse käepide

Uste välimised käepidemed sisaldavad lukustamiseks pilu, sisemine käepide seevastu sisaldab lukust avamiseks puutetundlikku pinda.

P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
Puutetundlik süvend lukustamiseks
Puutetundlik pind lukust avamiseks

Märkus

Korraga tohib aktiveeritud olla ainult üks puutetundlik pind. Kui puudutate luku pinda ja võtate käepidemest kinni ühel ajal, võite anda topeltkäske. See tähendab, et soovitud toimingut (lukustamine/lukust avamine) ei käivitata või see käivitub hiljem.

Tagaluugi käepide

Tagaluugi käepidemel on kummikattega surveplaat, mida kasutatakse lukust avamiseks.

P5-1817-V60-Tailgate handle

Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.


Kas sellest oli abi?