Driver Alert System

Driver Alert Control (DAC)* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

DAC kuvab näidikuploki või keskkonsooli ekraanile erinevaid olukordi tähistavaid sümboleid ja tekstiteateid.

Näidikuplokk

SümbolSümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Teade

Spetsifikatsioon

Hoiatussüsteem On aeg puhata

Autoga on sõidetud ebaühtlaselt – juhi hoiatamiseks kostab helisignaal ja ilmub teade.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kuvaekraan

SümbolSümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Teade

Spetsifikatsioon

Driver Alert VÄLJAS

Funktsioon ei ole aktiveeritud.

Driver Alert Available

Funktsioon on aktiveeritud.

Driver Alert Ootel <65 km/h

Funktsioon on ooterežiimil, kui kiirus on väiksem kui 65 km/h.

Driver Alert Ei toimi

Sõiduraja piirjooned ei ole selged või kaamera andur on ajutiselt välja lülitatud. Lugege kaameraanduri piirangutest.


Kas sellest oli abi?