Sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Kui LDW-funktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbolit koos selgitava teatega - vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

SümbolSümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Teade

Spetsifikatsioon

Lane departure warning Sisselülitatud/Lane departure warning Väljalülitatud

Funktsioon on sisse/välja lülitatud.

Kuvatakse sisse/välja lülitamisel.

Tekst kaob 5 sekundi pärast.

Lane Depart. Warning Unavailable at this speed

Funktsioon on ooterežiimil, kui kiirus on väiksem kui 65 km/h.

Lane Depart. Warning Unavailable

Sõidurajal puuduvad selged ääristusjooned või pole kaamera andur hetkel funktsionaalne. Lugege kaameraanduri piirangutest.

Lane Depart. Warning Available

See funktsioon loeb sõiduraja ääristusjooni.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?