Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Funktsiooni on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

     

Püsikiirusehoidja ajutiseks mahavõtmiseks ja seadmiseks ooterežiimile:

 • Vajuta rooli nuppu .
> Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutuvad VALGEST HALLIKS - kiirusehoidik on ajutiselt välja lülitatud.

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

     

Püsikiirushoidik lülitatakse ajutiselt välja ja ooterežiimile, kui:

 • juht vajutab pidurit
 • siduripedaali hoidmisel all kauem kui 1 minut

  Kõrgema või madalama käigu lahutamine ja valimine ei mõjuta ooterežiimi.

 • käigukang/valits liigutatakse asendisse N
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

     

Püsikiirushoidik lülitatakse ooterežiimile, kui:

 • rattad kaotavad veojõu
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • kiirus langeb alla u 30 km/h.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.


Kas sellest oli abi?