Õhujaotus

Õhu suunamine - õhu siseringlusesse suunamine

Uuendatud 7/23/2018

Saastatud õhu sattumise vältimiseks reisijateruumi valige õhu siseringlusesse suunamine, mis tähendab, et selle funktsiooni rakendamisel blokeeritakse välisõhku sissepääs reisijateruumi.

Salongiõhu taasringluse kasutamisel süttib nupus olev oranž tuli.

Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

Taimer

Aktiveeritud taimeri korral lülitab süsteem käsitsi sisselülitatud taasringlusrežiimi välja vastavalt välistemperatuurist sõltuvale ajale. See vähendab jää, udu ja halva õhu tekkimise riski.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Märkus

Maksimaalse sulatuse valimisel lülitub õhu taasringlus alati välja.


Kas sellest oli abi?