Juhtnupud - mitmesugust

Katuseluuk*

Uuendatud 7/23/2018

Katuseluuki saab juhtida laepaneelis olevate juhtnuppudega.

Katuseluugi sisemist päikesevarju suletakse käsitsi.

Katuseluugil on tuuletõke

Katuseluugi juhtnupud asuvad katusepaneelil. Katuseluuki saab avada tagaservast vertikaalselt ning horisontaalselt. Katuseluugi avamiseks peab võti olema asendis I või II.

Horisontaalne avamine

Horisontaalne avamine, tagasi/edasi.

Horisontaalne avamine, tagasi/edasi.

Avamine, automaatne
Avamine, käsitsi
Sulgemine, käsitsi
Sulgemine, automaatne

Avamine

Katuseluugi maksimaalseks avamiseks tuleb juhtnupp viia tagasi automaatse avamise asendisse ja lahti lasta.

Käsitsi avamiseks tõmba juhtelementi tagasi, kuni tekib vastusurve. Katuseluuk liigub maksimaalse avatuse asendi poole niikaua, kuni nuppu all hoitakse.

Sulgemine

Käsitsi sulgemiseks lükka juhtnuppu edasi kuni käsitsi sulgemise takistuseni. Katuseluuk liigub suletud asendi poole niikaua, kuni nuppu all hoitakse.

Hoiatus

Vahelejäämise oht katuseluugi sulgemisel. Katuseluugi muljumiskaitse töötab ainult automaatsel sulgumisel, mitte manuaalsel.

Automaatseks sulgemiseks vii juhtnupp automaatse sulgemise asendisse ja lase siis lahti.

Katuseluugi elektritoide lülitatakse välja, kui valitakse asendi 0 või kaugjuhtimispult süütelukust eemaldatakse.

Hoiatus

Kui autos on lapsi:

Lülita elektriakende vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Vertikaalne avamine

Vertikaalne avamine, tagumine serv üles tõstetud.

Vertikaalne avamine, tagumine serv üles tõstetud.

Avamiseks vajuta juhtnupu tagumine serv ülespoole.
Sulge, tõmmates juhtelemendi tagumist serva alla.

Sulgemine kaugjuhtimispuldi või kesklukustusnupu abil

Üks pikk vajutus lukustusnupule sulgeb katuseluugi ja kõik aknad, vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid ja Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt. Uksed ja tagaluuk lukustuvad. Sulgumise katkestamiseks vajuta lukustusnuppu uuesti.

Hoiatus

Kui katuseluuk suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää selle vahele.

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav sisemine päikesekaitse. Päikesekaitse nihkub katuseluugi avamisel automaatselt tagasi. Võta käepidemest kinni ja lükka päikesekaitse selle sulgemiseks ettepoole.

Muljumiskaitse

Katuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui katuseakna automaatset sulgumist segab mõni objekt. Blokeerumisel peatub katuseluuk ja avaneb automaatselt oma endisesse asendisse.

Deflektor

Katuseluuk on varustatud deflektoriga, mis pöördub ülespoole, kui katuseluuk avatakse.


Kas sellest oli abi?