Sensus Navigation

Navigatsioon* – liiklusteave

Uuendatud 7/23/2018

Siin on esitatud olemasoleva liiklusinfo sümbolid ja juhised, kuidas liiklusinfot avada ning teave selle kohta. Navigatsioonisüsteem saab pidevalt edastatavat liiklusteavet.

TMC (Traffic Message Channel) (liikluskanal) on liiklusinfo standardiseeritud kodeerimissüsteem. Vastuvõtja otsib automaatselt õiget sagedust.

Märkus

TMC ei ole kõikides piirkondades/riikides saadaval. Süsteemi katteala arendatakse pidevalt ja vahel võib olla vaja kaardiandmeid värskendada.

Liiklusteavet esitatakse erinevalt olenevalt sellest, kas sihtkoht on määratud või mitte.

See sümbol näitab, et antud piirkonnas on liiklusteave saadaval. Sümboli värv tähistab teabe tähtsust.

  • PUNANE – teave loetakse ette ja kaardil kuvatakse asukoht.
  • KOLLANE – teavet ette ei loeta, kaardil kuvatakse asukoht.

See sümbol tähistab liiklusprobleemi asukohta – lisateavet leiate jaotise"Liiklusteave – määratud asukohaga"> Liiklusteave kaardil.

Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabe edastamise piirkondi pidevalt laiendatakse.

Liiklusinfo – määratud sihtkohata

Funktsioon võimaldab kuvada liiklusinfot ilma, et sihtpunkt oleks valitud.

Avab kaardi kerimisfunktsiooni.

Avab kaardi kerimisfunktsiooni.

Liiklusteave kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.

Otsige liiklusprobleeme kerimisfunktsiooniga, vt kirjeldust jaotisest "Liiklusteave – määratud asukohaga"> Liiklusteave kaardil.

Kogu liiklusteave

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.

Kuvatakse kõik vastuvõtualasse jäävate liiklusteadete loend.

Valige, mida kuvada, vt kirjeldust jaotisest "Liiklusteave – määratud asukohaga > Kogu liiklusteave.

Liiklusinfo – määratud sihtkohaga

Funktsioon kuvab liiklusprobleeme, kui sihtkoht on sisestatud.

Liiklusteabe kuulamine marsruudil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationListen to traffic on route.

Loetakse ette kõik teekonnale jäävad liiklusteated.

Kogu liiklusteave

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationAll traffic.

Kuvatakse kõik vastuvõtualasse jäävate liiklusteadete loend. Liiklusinfo rühmitatakse esmalt riigi (riigipiiride läheduses), tee numbri ja seejärel tänavanime alusel.

Valige liiklusprobleem (tee/tänav) ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Liiklusprobleemid esitatakse loendis tähtsuse järjekorras.

Valige liiklusprobleem ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Kuvatakse lisateave liiklusprobleemi kohta koos asukohaga kaardil. Kaardi pilt keskmestatakse liiklusprobleemi asukoha järgi.

Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusteave kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.

Kerige kaarti, kuni kursor paikneb üksikasjaliku teabega liiklussündmusel/sümbolil.

Sümboli ümber ilmub kollane raam.

Valiku kinnitamiseks vajutage OK/MENU

Näidatakse kasutatav teave, nt

  • tänava nimi/tee number
  • Riik
  • probleemi olemus
  • probleemi ulatus
  • probleemi kestus.

Kui ristkursori raamis on mitu probleemi, siis kuvatakse esmalt ristkursori keskpunktile lähim.

Joonised, nagu "2/5" ekraani ülaosas tähendavad, et kuvatav teave on teine 5 teatest ristkursori all - ülejäänud teateid saab sirvida korduvate lühidate vajutustega nupul OK/MENU.

Otse esitatav teave

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.

Otse esitatavad liiklusprobleemid (kaks eelmisel joonisel) märgivad praegust teekonda mõjutavat teavet.

Valige liiklusprobleem ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Kuvatakse lisateave liiklusprobleemi kohta koos asukohaga kaardil. Kaardi pilt keskmestatakse liiklusprobleemi asukoha järgi.

Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusprobleemi ulatus

Teatud liiklusprobleemid pole seotud ühe kindla kohaga vaid võivad katta pikemat lõiku.

Lisaks liiklusprobleemi asukoha sümbolile on punaste ristidega "xxxxx" märgistatud ka praegune vahemaa.

  • Märgistatud lõigu pikkus vastab liiklusprobleemi ulatusele (distantsile).
  • Sõidusuund on näidatud märgistatud tee kõrval.
Liiklusprobleem koos ulatusega.

Liiklusprobleem koos ulatusega.

Liiklusinfo ala suurus

Kaardi mõõtkava määrab selle, kui palju teavet kuvatakse. Mida suurem on kuvatav kaardiala, seda suurem on kuvatakse liikluskatkestuste arv.


Kas sellest oli abi?