Park Assist

Parkimisabi kaamera Park assist camera - seadistused

Uuendatud 7/23/2018

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Väljalülitatud kaamera aktiveerimine

Kui kaamera on tagurdamiskäigu valimisel välja lülitatud, aktiveeritakse see järgmiselt.

  • Vajutage nuppu CAM - ekraanile kuvatakse kaamera pilt.

Sätete muutmine

Vaikeseade kohaselt aktiveeritakse kaamera tagurduskäigu sisselülitamisel.

Parkimiskaamera sätteid saab muuta, kui ekraanile kuvatakse kaamera vaade.

  1. Kaamerapildi kuvamisel vajutage nuppu OK/MENU- ekraanileilmub erinevate suvanditega menüü.
  2. Soovitud valiku valimiseks keerake TUNE.
  3. Suvandi esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Muud

Kui autol on mitu kaamerat*, saab ekraanil muuta aktiivse kaamera vaadet.

  • Vajutage nuppu CAM või keerake nuppu TUNE.

Kas sellest oli abi?