Juhtnupud - mitmesugust

Ümberlülitumine gaasile*

Uuendatud 7/23/2018

Kahesüsteemse mootoriga autodel on gaasi (CNG – Compressed Natural Gas) ja bensiini kasutamise lüliti. See asub keskkonsooli juures.

Kasutamine

Gaasil või bensiinil töötamise vahetamiseks vajutage lülitit.

Ümberlülitumisel kostab pagasiruumist klõpsatus. See on tavaline – heli tekitab paagi klappide avanemine.

          

Lülitil on kaks asendit.

  • BI-FUEL põleb roheliselt – auto kasutab sõiduks gaasi
  • BI-FUEL põleb oranžilt – auto kasutab sõiduks bensiini (gaasinäidik kustub).

Isegi kui valitud on gaasikütus, siis käivitumisel kasutab auto alati bensiini. Pärast soojenemist lülitub süsteem automaatselt gaasile – soojal käivitusel enamasti mõne sekundi jooksul.

Külma mootori käivitamisel kulub gaasile lülitumiseks kauem aega, sest tagada tuleb heitgaasi madalaim võimalik emissioon.

hoiatustuli

Kui lüliti hoiatustuli põleb ja/või kostab korduv helisignaal, tuleb autot hooldada. Hoiatuse kinnitamiseks vajutage lülitit ja külastage lähimat töökoda (soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?