Reisiplaan ja marsruut

Navigatsioon* – marsruut

Uuendatud 7/23/2018

Marsruudi saab kuvada üksikasjaliku või ülevaatlikuna, samuti saate valida alternatiivsed marsruudid. Marsruudi saab süsteemi mällu salvestada.

Marsruut – vältimine

Selle funktsiooni abil saab juht vältida marsruudi järgmisena lähenevat osa. Funktsioon töötab ainult juhul, kui saadaval on alternatiivsed tänavad/teed – vastasel juhul märgistust või selle osi ignoreeritakse.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteAvoid.

Valige soovitud toiming.

Märgistatud alajaotus

Märgistatud alajaotus

 • Reroute - süsteem arvutab teise marsruudi, mis arvestab välditavat osa.
 • Longer - välditavat osa pikendatakse.
 • Shorter - välditavat osa lühendatakse.
 • Delete - märgistatud alajaotused kustutatakse ja algne marsruut taastub.

Alternatiivsed marsruudid

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteAlternative routes to destination.

Valige soovitatud marsruut või Route type.

 • ECO with traffic adaption - eelistatakse madalat kütusekulu

  Kooskõlastatud liiklusraadio teabega.

  .
 • Fast - eelistatakse lühikest sõiduaega.
 • Fast with traffic adaption - lühike sõiduaeg minimaalsete liiklusummikutega

  Kooskõlastatud liiklusraadio teabega.

  .
 • Short - eelistatakse lühemat teed. Marsruuti saab koostada ka väiksemate teede kaudu.

Marsruudi ülevaade

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteRoute overview.

Kuvatakse teavet marsruudi vahepunktide ja sihtpunkti kohta.

Üksikasjalik marsruudi teave

Siin on esitatud kahe vahepunkti vahele jäävad elemendid, nt maha-/pealesõidud ja ristmikud.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteDetailed route information.

Kuvatakse teavet marsruudi vahepunktide ja sihtpunkti kohta.

Marsruudi üksikasjalik alajaotus.

Marsruudi üksikasjalik alajaotus.

Suurendage või vähendage kaarti ja sirvige marsruuti.

 • Next - kerib järgmise alajaotuseni.
 • Previous - kerib eelmise alajaotuseni.
 • Zoom in/Zoom out - suurendab/vähendab kaardi pilti praregusest alajaotusest.

Järelejäänud marsruudi kaart

See funktsioon kuvab marsruudi jäänud vahemaa.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteMap of remaining route.

Kuvatakse kaart koos teekonna jäänud pikkusega auto asukohast.

Funktsionaalsuse ja kasutatavate funktsioonide kohta vt jaotist Menüüd.

Salvesta marsruut

Salvestage marsruut navigatsioonisüsteemi mällu.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteRecord route.

Salvestamine käivitub. Marsruudi salvestamise ajal kuvatakse ekraanil sümbol REC.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage OK/MENU ja valige RouteStop recording.

Marsruut salvestatakse.

Salvestatud marsruudid saate avada menüüs Set destinationStored locationRoutes.

Salvestatud failid saab eksportida/edastada USB-mälupulgaleÜhendatakse keskkonsooli tagumises panipaigas., et kopeerida need näiteks teise sõiduki GPS-navigatsioonisüsteemi. Lisateavet vt jaotisest Salvestatud asukohtade importimine/eksportimine.


Kas sellest oli abi?