Audio settings

Apple CarPlay* seadistused

Uuendatud 7/23/2018

Apple CarPlay programmi abil ühendatud telefoni seadistused.

Automaatne käivitus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideApple CarPlay ja valige seadistus:

  • Märgistage lahter - Apple CarPlay käivitub USB kaabli ühendamisel automaatselt.
  • Eemaldage lahtri märgistus - Apple CarPlay ei käivitu USB kaabli ühendamisel automaatselt.

Loendisse saab salvestada maksimaalselt 20 Apple seadet. Kui loend on täis, kustutatakse uue seadme lisamisel loendist kõige vanem seade.

Seadmete loendi täielikuks kustutamiseks on vaja teha tehaseseadmete taastamine, vt peatükki "Seadete vaate seadete lähtestamine".

Süsteemi helitugevus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused ja määrake järgnevaid seadistusi:

  • Hääljuhtimine
  • Navigatsioon
  • Helina toon

Kas sellest oli abi?