Audio settings

Tekstsõnumite seadistused

Uuendatud 7/23/2018

Tekstsõnumite seadistused leiate ühendatud telefonis.

Teade

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTekstiteated ja valige seadistused.

  • Teade keskekraanil – kuvab sõnumiteavitused keskekraani olekuribal.
  • Teavitus juhi infoekraanil – kuvab teavitused juhiekraanil. Kui juhiekraani teavitused on sisse lülitatud, saab sissetulnud sõnumeid hallata rooli parempoolse klahvistikuga.
  • Tekstiteate toon – saabunud tekstsõnumi helina valimine.

Kas sellest oli abi?