Audio settings

Telefonisätted

Uuendatud 7/23/2018

Ühendatud telefoni sätted.

Telefon

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTelefon ja valige seadistused.

  • Helina toonid – helina valimine. Võimalik on valida telefoni või auto helinat. Kõik telefonid pole ühilduvad ja seetõttu ei saa nende helinaid autos kasutada. Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.
  • Kontaktide sorteerimisjärjekord – kontaktide loendi sortimisjärjestuse valimine.

Esiklaasinäidiku* kõneteavituse sätted leiate peatükist "Esiklaasi näidik".


Kas sellest oli abi?