Media player

Android Auto*

Uuendatud 7/23/2018

Android Auto võimaldab teil kuulata muusikat, helistada, hankida suunajuhiseid ning kasutada Androidi seadme programme. Android Auto töötab valitud Androidi seadmetega.

P5-1646-Media-Android Auto

Täpsema teabe, milliseid rakendusi ning telefone toetatakse, leiate veebisaidilt www.android.com/auto. Pidage meeles, et Volvo ei kontrolli rakenduse Android Auto sisu.

Android Auto saab käivitada rakenduste vaates. Pärast rakenduse Android Auto korra käivitamist, avaneb see seadme järgmisel ühendamisel automaatselt. Automaatset käivitamist saab seadistustes deaktiveerida.

Märkus

Kui telefon on ühendatud teenusega Android Auto, saab sisu Bluetooth-ühenduse kaudu voogedastada teise meediumimängijasse. Bluetooth on teenuse Android Auto kasutamisel aktiivne.

Kasutades Android Auto rakendust kaardil navigeerimiseks, ei anta juhiekraanil ega esiklaasinäidikul juhiseid, vaid ainult keskekraanil.

Android Auto rakendusi saab juhtida keskekraani, mobiiltelefoni või rooliratta parempoolsete klahvidega (kehtib teatud funktsioonidele). Android Auto rakendusi saab kasutada ka hääljuhtimisega, et saaksite keskenduda teele. Pikk vajutus roolinupul käivitab hääljuhtimise, lühike vajutus lülitab selle välja.

Android Auto kasutamisel nõustute järgmisega: Android Auto on Google Inc. poolt pakutav teenus koos selle tingimustega. Volvo Cars ei vastuta Android Auto, selle funktsioonide ega rakenduste eest. Android Auto kasutamisel edastab auto teatavat infot (k.a asukoht) teie poolt ühendatud Androidi telefoni. Te vastutate täielikult iseenda ja teiste isikute Android Auto kasutamise eest.

Käivitamine Android Auto

Esimest korda ühendatud i Android

Ühendage Android USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.

Lugege teavitust ning vajutage OK.

Vajutage rakenduste vaates Android Auto.

Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.

Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Varasemalt ühendatud Android

Ühendage telefon USB sisendisse.

Kui automaatne käivitus on valitud, avatakse Android Auto koos alakuva ning ühilduvate rakendustega.

Kui automaatne käivitus ei ole valitud, siis avage Android Auto rakenduste kuvast.

Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Android Auto taustal edasi. Selleks, et Android Auto-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Android Auto ikoonile.


Kas sellest oli abi?