Raadio

Digitaalraadio

Uuendatud 7/23/2018

Digitaalraadio (Digital Audio Broadcasting, DAB) on digitaalne raadioringhäälingusüsteem. Raadio toetab DAB, DAB+ ja DMB (Digital Multimedia Broadcasting) kasutamist.

P5–1507–Voice control symbol

Raadiot saab juhtida häälkäskude, rooliklahvistiku või keskekraaniga.

P5–1507–App-DAB Radio

Digitaalraadio rakendus käivitatakse keskekraani rakendusevaates.

Digitaalraadio kasutamine toimub sarnaselt FM- ja AM-raadiole, vt jaotist "Raadiojaamade vahetamine ja otsimine". Lisaks esitusvalikutele Jaamad, Lemmikud ja Žanrid saate kasutada ka valikut alamkanalite ja Rühmad esitamiseks. Kogu on samal sagedusel paiknev raadiojaamade rühm (kanalirühm).

Kui raadiojaam kuvab oma logo, laaditakse see alla ja kuvatakse jaamanime kõrval (allalaadimisaeg muutub).

DAB alamkanal

Täiendavaid komponente nimetatakse tavaliselt alamkanaliteks. Nad on ajutised ja võivad sisaldada näiteks põhiprogrammide tõlget teistesse keeltesse. Alamkanalid kuvatakse kanaliloendis noolemärgiga.


Kas sellest oli abi?