Telefon

Tekstsõnumite haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõnumite haldamine Bluetooth abil ühendatud telefoniga.

Teatud telefonis peab sõnumite funktsioon olema aktiveeritud. Kõik mobiiltelefonid pole täielikult ühilduvad ja ei suuda autos kontakte ja sõnumeid kuvada. Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.

Tekstsõnumi lugemine keskekraanil

P5–1507–Phone-messages
P5–1507–App-Messages

Rakendusevaates puudutage valikut Teated ja avage see.

Sõnumi ettelugemiseks vajutage Loe valjusti või vajutage sõnumil, mida sooviksite lugeda.

Uue tekstsõnumi lugemine juhi ekraanil

Tekstsõnum kuvatakse juhiekraanil vaid siis, kui see on nii seadistatud, vt peatükki "Tekstsõnumite seadistused".

Sõnumi ettelugemiseks valige roolikahvistiku abil käsk Loe valjusti.

Tekstsõnumi saatmine

P5–1507–App-Messages

Rakendusevaates puudutage valikut Teated ja avage see.

  • Sõnumile vastamine – puudutage kontakti, kelle sõnumile soovite vastata, seejärel puudutage Vasta.
  • Uue sõnumi koostamiseks valige Loo uus+. Valige kontakt või sisestage telefoninumber.

Koostage teade.

Vajutage Saada.

Sõnumi märguanne

Teavituste seadistamise kohta vt peatükki "Tekstsõnumite seadistused".


Kas sellest oli abi?