Telefon

Telefoni hääljuhtimine

Uuendatud 7/23/2018

Andke Bluetooth-ühendusega mobiiltelefonile nt käsk kontaktile helistada, number valida või sõnum ette mängida.

Video thumbnail

Video thumbnail

Telefoniraamatus oleva kontakti täpsustamiseks peab häälkäsklus sisaldama teavet, mis on varasemalt telefoniraamatusse sisestatud. Kui kontaktil, näiteks Robyn Smith on mitu erinevat telefoninumbrit, on võimalik valida ka telefoninumbri kategooriat, näiteks Kodu (Home) või Mobiil (Mobile): "Call RobinSmithMobiil (Mobile)".

Puudutage valikut ja lausuge üks järgmistest käsklustest.

  • "Call [kontakt]" - helistab telefoniraamatust soovitud kontaktile.
  • "Call[telefoninumber]" helistab telefoninumbrile.
  • "Recent calls" - kuvab kõneloendi.
  • "Read message" - sõnum loetakse ette. Kui sõnumeid on mitu, siis valige, milliseid ette loetakse.

Kas sellest oli abi?