Telefon

Telefoni ühendamine

Uuendatud 7/23/2018

Helistamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks, meedia voogesituseks ja auto internetiga ühendamiseks ühendage Bluetooth-võimalust toetav telefon autoga.

Video thumbnail

Korraga saab ühendada kaks Bluetooth -seadet, millest ainult üks saab meediumit voogedastada. Viimati ühendatud telefon ühendatakse automaatselt kõnede tegemiseks/vastuvõtmiseks ja sõnumite saatmiseks/vastuvõtmiseks, meediumi voogedastamiseks ja Interneti-ühenduse pakkumiseks. Telefoni kasutuse muutmiseks vt "Bluetooth - seadistamine".

Iga seadet ühendatakse üks kord. Pärast ühendamist ei pea enam Bluetooth -seadet ise nähtavaks muutma ega otsima, vaja on vaid Bluetooth -ühendus aktiveerida. Autos telefoni kaudu Interneti-ühenduse loomiseks peab sidumine olema telefonis aktiveeritud. Autosse saab salvestada kuni 20 ühendatud Bluetooth -seadet.

Ühenduse loomiseks on kaks võimalust. Otsige telefoni autost või otsige autot telefonist.

Valik 1 – otsige telefoni autost

Muutke telefon otsitavaks/nähtavaks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Autos telefoni Bluetooth-ühenduse kaudu Interneti-ühenduse loomiseks aktiveerige telefoni Bluetooth -i kaudu sidumine (kantav/personaalne kuumkoht).

Avage telefoni alamkuva.

  • Kui ühtegi telefoni autoga ühendatud pole, puudutage valikut Lisa telefon.
  • Kui telefon on autoga ühendatud, puudutage valikut Muuda. Hüpikaknas puudutage valikut Lisa telefon.

Kuvatakse saadaolevate Bluetooth -seadmete loend. Listi värskendatakse uute seadmete tuvastamisel.

Puudutage ühendatava telefoni nime.

Kontrollige, kas auto numbrikood vastab telefonis olevale koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.

Nõustuge telefonis telefonikontaktide või sõnumite valikutega või loobuge neist.

Märkus

  • Teatud telefonides peab sõnumifunktsioon olema aktiveeritud.
  • Kõik telefonid ei ole ühilduvad ega saa autos kontakte ega sõnumeid kuvada.

Valik 2 – otsige autot telefonist

Avage telefoni alamkuva.

  • Kui ühtegi telefoni autoga ühendatud pole, puudutage valikut Lisa telefonMuuda auto leitavaks.
  • Kui telefon on autoga ühendatud, puudutage valikut Muuda. Hüpikaknas puudutage valikut Lisa telefonMuuda auto leitavaks.

Aktiveerige telefonis Bluetooth -ühendus.

Autos telefoni Bluetooth-ühenduse kaudu Interneti-ühenduse loomiseks aktiveerige telefoni Bluetooth -i kaudu sidumine (kantav/personaalne kuumkoht).

Otsige telefonist Bluetooth -seadmeid.

Kuvatakse saadaolevate Bluetooth -seadmete loend.

Valige telefonis auto nimi.

Kontrollige, kas auto numbrikood vastab välisseadmes olevale koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.

Nõustuge telefonis telefonikontaktide või sõnumite valikutega või loobuge neist.

Märkus

  • Teatud telefonides peab sõnumifunktsioon olema aktiveeritud.
  • Kõik telefonid ei ole ühilduvad ega saa autos kontakte ega sõnumeid kuvada.

Märkus

Telefoni operatsioonisüsteemi uuendamisel võib ühendus katkeda. Sellisel juhul kustutage telefon autost ja seejärel ühendage see uuesti.

Ühilduvad telefonid

Paljudel turul olevatel telefonidel on juhtmevaba Bluetooth -tehnoloogia, kuid mõned neist ei ühildu täielikult autoga. Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.


Kas sellest oli abi?