Hooldus ja teenindus

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis

Uuendatud 7/23/2018

Esiklaasi klaasipuhastajad tuleb näiteks väljavahetamiseks suunata hooldusasendisse.

P5-1617-S90 V90-Service position wiper blades

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (näiteks jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.

Hooldusasendi aktiveerimine

Hooldusrežiimi ei saa aktiveerida, kui auto seisab paigal ja tuuleklaasi puhastid on välja lülitatud. Hooldusrežiimi saab aktiveerida keskekraani kaudu kahel viisil.

Funktsioonide kuva kaudu

P5-1507-Serviceposition-button

Vajutage nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on aktiivne, süttib nupu märgutuli. Aktiveerimisel liiguvad klaasipuhastid üles.

Sätete kaudu

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKlaasipuhasti.

Valige Klaasipuhasti hooldusasend.

Klaasipuhastid liiguvad üles suunatud asendisse.

Hooldusasendi väljalülitamine

Hooldusrežiimi saab deaktiveerida keskekraani kaudu kahel viisil.

Funktsioonide kuva kaudu

P5-1507-Serviceposition-button

Vajutage keskekraanil nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on deaktiveeritud, kustub nupu märgutuli.

Sätete kaudu

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKlaasipuhasti.

Teenindusasendi deaktiveerimiseks kustutage märge Klaasipuhasti hooldusasend.

Klaasipuhastid väljuvad hooldusasendist ka järgmistel juhtudel.

  • Tuuleklaasi puhastamine on aktiveeritud.
  • Tuuleklaasi pesu on aktiveeritud.
  • Vihma andur on aktiveeritud.
  • Autoga sõidetakse minema.

Oluline

Kui tööasendis olevad klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles klapitud, tuleb need enne puhastamise, pesemise või vihmaanduri käivitamist ja enne sõidu alustamist tuuleklaasile tagasi alla klappida. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.


Kas sellest oli abi?