Mootoriruum

Mootoriõlitaseme kontrollimine ja selle lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Õlitaset mõõdetakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

P5-1617-S90/V90 Filler cap

Täitetoru

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.

.

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne juhiekraanil vastava teate kuvamist.

Hoiatus

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kui see sümbol kuvatakse koos teatega Mootori õlitaseVajab hooldust, külastage volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

Oluline

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kui see sümbol kuvatakse koos madala õlitaseme teatega, nagu Mootori õlitase madalLisage 1 liiter, lisage vaid märgitud kogus õli, näiteks 1 liiter.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme kontrollimine

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Avage keskekraani rakeduste vaates rakendus Auto olek.

Õlitaseme nägemiseks vajutage nuppu Olek.

P5-1507 Oil graphic in centerdisplay

Keskekraanil kuvatud õli tase.

Õlitaset kontrollitakse keskekraani elektroonilise mõõtevarda abil, kui mootor on välja lülitatud.

Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud umbes 30 km ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse keskekraanil teade Väärtusi pole. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.


Kas sellest oli abi?