Kiirusehoidik

Kiirusehoidik

Uuendatud 7/23/2018

Kiirushoidik (Cruise Control - CC) võimaldab juhile muutumatul sõidukiirusel sõitmist, mille tulemuseks on pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Ülevaade

P5-1507-CC rattknappar-1

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vähendage talletatud maksimumkiirust või taaskäivitage kiirushoidik ja jätkake talletatud kiirusel.
Aktiveerige kiirushoidik ja talletage praegune kiirus või lülitage kiirushoidik välja.
Vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiiruse näidik
Auto praegune kiirus
Salvestatud kiirus

Kui auto on varustatud kohanduva kiirusehoidikuga, saab juht funktsioone CC ja ACC ümber lülitada – vt jaotist "Kiirusehoidiku ja kohanduva kiirusehoidiku vahetamine".

Hoiatus

Juht peab alati liiklusoludega arvestama ja vahele segama, kui kiirushoidik ei suuda sobivat kiirust ja/või pikivahet hoida.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.


Kas sellest oli abi?